Gọi CSKH
Chat Zalo

[GIA BÌNH] ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT THUỐC TẠI XÃ ĐẠI BÁI

Ngày 6 – 3, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, UBND huyện Gia Bình, Công ty CP Vinfa (Tập đoàn Vingroup) họp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc tại xã Đại Bái.
Dự án nằm trong KCN Gia Bình có diện tích khoảng 9,8 ha với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty CP Vinfa lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 của dự án để trình huyện Gia Bình phê duyệt; nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và trình Sở Kế hoạch – Đầu tư hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của dự án vào ngày 5 -3. Dự kiến trong tháng 6 – 2018, chủ đầu tư bắt đầu thi công xây dựng dự án.
Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan sớm triển khai công tác GPMB; thẩm định và có quyết định chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo; hỗ trợ đơn vị xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực triển khai dự án.
Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh về các hoạt động triển khai dự án. Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư, yêu cầu tập trung cao các thủ tục có liên quan, đặc biệt là công tác GPMB; đồng ý chủ trương tiến hành GPMB trước; giao Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh là đơn vị tư vấn công tác GPMB; phấn đấu cuối tháng 5 – 2018 hoàn thành công tác GPMB dự án. Về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, yêu cầu các sở hoàn thiện các thủ tục để gửi sở Kế hoạch – Đầu tư trước ngàyc12 – 3, đến ngày 15 – 3 chuyển UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Liên quan đến thủ tục điều chỉnh dự án, Sở Kế hoạch – Đầu tư hỗ trợ huyện Gia Bình thực hiện xong trước ngày 10 – 3. Huyện Gia Bình, xã Đại Bái cần coi việc GPMB dự án là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ quan trọng năm 2018, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương GPMB, tạo cơ hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế – xã hội. Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp, hỗ trợ huyện Gia Bình thực hiện công tác GPMB, thường xuyên báo cáo tiến độ về UBND tỉnh.
(Theo BNP)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

About the Author: Henry Hoàng